Kommunal- og distriktsdepartementet: e-læringskurs i mangfoldsrekruttering

Kommunal- og distriktsdepartementet søkte midler innenfor temaet «Et mer mangfoldig arbeidsliv» og fikk tildelt kr. 1 500 000.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har utviklet et e-læringskurs i mangfoldsrekruttering. E-læringskurset skal bidra til å ivareta et større mangfoldsperspektiv i rekrutteringsprosessen, og generelt gi grunnleggende rekrutteringskompetanse.

Målgruppen for kurset er primært ledere med rekrutteringsansvar, men er også relevant for andre involverte i rekrutteringsprosessen som HR, tillitsvalgte og andre ansatte.

Involvering av tillitsvalgte

Tillitsvalgte på sentralt nivå har vært en del av prosjektet som representanter i en fagresursgruppe. De har gitt innspill under workshops og kommer med tilbakemeldinger på arbeidsdokumenter underveis.

Samarbeid med andre ressurser eller virksomheter

KDD (prosjekteier) har hatt en samarbeidsavtale med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har stått for prosjektledelsen. Det er mange ressurser fra ulike virksomheter som har bidratt i dette prosjektet. Prosjektet har hatt en referansegruppe og fagressurser bestående av ulike representanter fra hovedsammenslutningene, flere statlige virksomheter og brukerorganisasjoner. Prosjektgruppen har vært sammensatt av representanter fra KDD, DFØ, Landbruks- og matdepartementet og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Deling av verktøy eller virkemidler

E-læringskurset er delt på DFØs læringsplattformer og er tilgjengelig for alle som gratis opplæringstiltak. Kurset ble lansert gjennom et webinar for ca. 860 ledere og ansatte i staten.

Kontaktperson: Finn Jensen

Oppdatert: 23. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.