Hva er god ledelse i staten?

- Virkelig særegent for topplederrollen, er at du må navigere i et landskap som også er politisk, sier skattedirektør Hans Christian Holte i vår nye film om lederskifter.

Se filmen og hør tre statlige ledere beskrive utfordringer på sitt ledernivå og hva som har høyest prioritet i deres arbeidshverdag.

Lederskifter i staten

Rammeverket «God ledelse i staten» gir ledere et felles utgangspunkt for refleksjon rundt lederkompetanser og synliggjøre hvordan behovet for kompetanser endrer seg når du går fra ett ledernivå til det neste.

Hva som er god ledelse vil være avhengig av hvilket nivå du er leder på, og hvilken virksomhet du er leder i. Felles for deg og dine lederkollegaer, er at dere alle er ledere i en forvaltning i endring.

I løpet av din karriere som leder, vil behovet for kompetanse endre seg. Det er forskjell på å være leder for medarbeidere og leder for ledere, og det å være toppleder. Når du beveger deg mellom disse nivåene vil det kreve at du lærer deg noe nytt, men du må også gjøre mindre av noe.

Det første viktige lederskiftet

Overgangen fra medarbeider til å bli leder for medarbeidere beskrives av mange som et identitetsskifte. Fra å være fagperson og kollega, blir du personalleder og får ansvar for å oppnå resultater gjennom andre. Du er ikke lenger «en av gjengen». Gruppens suksess blir viktigere enn din egen.

En typisk fallgruve nye ledere går i, er at de ikke slutter å være medarbeidere, men fortsetter med alle oppgavene de hadde som medarbeider, i tillegg til lederrollen.

Som ny leder må du bruke tiden annerledes enn du har vært vant til. Som leder i offentlig sektor må du forstå hvordan forvaltningen er organisert, slik at du kan ta rollen som oversetter av strategiske føringer, og vise medarbeiderne veien dere skal gå. Du er leder i en tid med høy endringstakt. Det betyr at du må forstå viktigheten av digitalisering, være innovativ og se fremover.

Du har ansvar for å ta vare på medarbeiderne. Å legge til rette for et godt arbeidsmiljø er viktig. Dette krever både konstruktive tilbakemeldinger og ros, og at du balanserer krav og kontroll for medarbeiderne i arbeidshverdagen. Du må være støttende, rettferdig og gi mulighet for autonomi i arbeidet.

Å bli leder for første gang er en opptur for mange, men læringskurven er bratt.

Leder for ledere – et lite omtalt lederskifte

Overgangen fra å være leder for medarbeidere til å bli leder for andre ledere er relativt lite omtalt i litteraturen og i lederutvikling generelt. Mange undervurderer dette skiftet. Fra å ha oppmerksomhet på medarbeiderne og detaljer i arbeidsprosessene, skal du rette oppmerksomheten mot ledergruppen, helhet og langsiktighet.

Ledergruppen er ditt viktigste verktøy for at du skal lykkes i din rolle. Det er gjennom ledergruppen du styrer enheten din. Du er et viktig bindeledd mellom din enhet, din ledergruppe og toppledergruppen.

Som leder for ledere har du i større grad enn tidligere en viktig jobb med å skape begeistring og motivasjon om mål og visjon. Du må skape forståelse for virksomhetens behov, og vise nødvendigheten av en ny strategi eller andre typer endringer. Din nye rolle vil i større grad enn tidligere innebære å være en døråpner. Du skal legge til rette for samarbeid mellom din enhet og virksomheten for øvrig.

Det siste lederskiftet – toppen er nådd

Å bli toppleder for en virksomhet vil oppleves som et betydelig skifte. Du er nå ansvarlig for hele virksomheten 24 timer i døgnet, sju dager i uka.

Du representerer virksomheten din i alt du sier og gjør, til enhver tid. Du er med andre ord en viktig rollemodell med et stort ansvar knyttet til arbeidsmiljø og kultur. For å oppnå tillit hos dine ansatte er det viktig at du er synlig i organisasjonen, kommuniserer godt og oppfører deg anstendig.

Virksomheten du leder har et samfunnsoppdrag. For å løse dette på best mulig måte, må du se det store bildet. Du må kjenne rammebetingelsene, og forstå hvordan virksomheten kan jobbe på tvers av sektorer for å oppnå best mulig resultat for samfunnet og brukerne.

Som toppleder i offentlig sektor må du ha politisk teft. Du må forstå hvilket handlingsrom du har med nåværende politisk ledelse, tatt i betraktning målene til regjeringen, sammensetningen på Stortinget og hvilket budsjettomfang din virksomhet kan få.

 

Oppdatert: 12. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.