Høgskolen i Innlandet – Organisasjonsutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere

Høgskolen i Innlandet søkte om midler innenfor temaet «Organisasjons- og ledelsesutvikling» og ble tildelt kr. 150 000.

Om prosjektet

Høgskolen i innlandet ønsket med dette prosjektet å øke rolleforståelsen og kunnskapen om prosesser. Dette for at hovedavtalens formål og intensjoner ivaretas, både gjennom en fusjonsperiode og i oppstarten av en ny organisasjon. Det ble arrangert et oppstartsmøte som ble dekket av egne midler. Under møtet ble det kartlagt hvilke utfordringer virksomheten hadde i egen organisasjon, og dette dannet grunnlag for flere samlinger med følgende temaer: «rolleforståelse og omstillingsstøtte», «medbestemmelse» og «trygging og skolering i roller».

Det videre arbeidet etter samlingene dreide seg om å utforme gode rutiner for medbestemmelse i hele organisasjonen, og knytte nivåene og enhetene sammen. Resultatet var utformingen av en tilpasningsavtale som har fokus på følgende elementer: reell medvirkning, samarbeidsklima, hva oppleves som konstruktivt, og hva må endres. Høgskolen ønsker å bruke erfaringene fra dette prosjektet til å videreutvikle medbestemmelsen i organisasjonen i alle ledd. Dette arbeidet vil evalueres årlig.

Samarbeid med andre virksomheter

Det ble innhentet fagkompetanse i den innledende fasen knyttet til omstillingsstøtte og rolleforståelse – ut fra dette ble det videre arbeidet i prosjektet planlagt med hjelp av Agenda Kaupang og Conmotoh.

Involvering av de tillitsvalgte

De tillitsvalgte bidro i utformingen av det totale prosjektet (partssammensatt gruppe) og deltok på prosjektets arenaer. Videre har en partssammensatt gruppe utarbeidet program og gjennomført fagdag om tilpasningsavtalen for Høgskolen.

Kontaktperson for prosjektet

Heidi Østby

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.