Helfo - Program for aktivt og godt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte i Helfo

Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) søkte om midler innenfor kategoriene "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og "Samarbeidskompetanse og medbestemmelse". Prosjektet ble tildelt kr 500 000.

Om prosjektet

Målet med programmet var å gi ledelse og tillitsvalgte felles opplæring i lov- og avtaleverket, basiskunnskap, fokus på felles strategisk forståelse og relasjonsbygging. Det har vært gjennomført samlinger i alle Medbestemmelsesapparatet (MBA) i Helfo (de siste tre vil bli gjennomført i desember 2016 og januar 2017), samt en fellessamling for alle medlemmer av MBA 24. oktober der tema var kommunikasjon og samspill. Det har vært gjennomført evalueringer i det enkelte MBA, og av fellessamlingen. Programmet har blitt opplevd som nyttig.

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter i dette prosjektet

Involvering av de tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte bidro i søknad om midler, utarbeidelse av programmet, og har vært løpende orientert om status. HTV og TV har vært deltakere på samlinger i den enkelte MBA, og på fellessamlingen.

Spredning

Andre statlige virksomheter har vært invitert til fellessamlingen. Det er laget et program, arbeidsopplegg, dilemmakort og evaluering av samlingene i MBA, som kan benyttes av andre. Helfo har invitert seg selv til å presentere programmet for et par andre statlige arbeidsgivere. Dette har ikke vært gjennomført pr i dag, men noe som kan følges opp.

Kontaktperson for prosjektet

Hege Oftedahl

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord