Fylkesmannen i Troms - Medbestemmelse og samhandlingskompetanse i statlige virksomheter

Fylkesmannen i Troms søkte om midler innen kategorien "Samarbeidskompetanse og medbestemmelse" og ble tildelt kr 450 000.

Om prosjektet

Fylkesmannen i Troms søkte om tariffavsatte kompetansemidler for å utvikle samarbeidskompetanse og medbestemmelse med mål om å fornye og oppdatere lønnspolitikken og forenkle samhandling mellom arbeidsgiver og ansattes organisasjoner. Prosjektet dreier seg om å raffinere og spisse det lokale lønnspolitiske arbeidet på en måte som også bedrer samhandlingskompetansen og styrker medbestemmelsen i organisasjonen. Gjennom prosjektet ønsket de å utvikle gjensidig forståelse og respekt mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte, og også mellom de ansattes organisasjoner, for ulike gruppers behov og forventninger i lønnsarbeidet.

De gjennomførte en konferanse om fremtidens rammer for partssamarbeid for tillitsvalgte og ledere i statlige virksomheter i region nord. Det ble for eksempel brukt god tid til å gjennomgå Hovedavtalen i staten. Mellom 130 og 140 deltok på opplæringen. I tilbakemeldingene som ble gitt fra deltakerne via Questback kom det frem at om lag 50 % var svært tilfreds og 48 % tilfreds, og kun 6,8 % var nøytral. Ingen var misfornøyde. Mange skrev i kommentarfeltet at innholdet i konferansen var uhyre interessant og lærerikt og at man fikk ny gi og motivasjon i forhold til lokalt partssamarbeid.

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter i dette prosjektet.

Involvering av de tillitsvalgte

Tillitsvalgte har vært med hele veien. Prosjektgruppa har vært partssammensatt og alle hovedsammenslutningene med unntak av LO Stat deltok.

Spredning

Konferansen inneholdt i seg selv elementer av spredning i forhold til hvordan få til gode lokale partssamarbeid.

Kontaktperson for prosjektet

Katrine Storeheier

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.