Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon – Prosjekt Ivareta

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon søkte om midler innenfor temaet «Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser» og ble tildelt kr. 600 000.

Om prosjektet

Målet med prosjektet har vært å tilføre kompetanse til berørte medarbeidere slik at sannsynligheten for å bli støtt ut av arbeidslivet reduseres som følge av omstillinger i DSS. Hovedinnholdet i kompetanseprosjektet har vært kartlegging av den enkeltes deltaker ståsted og mulighetsrom i et kompetanseperspektiv koblet opp mot DSS og seksjonens fremtidige mål og tjenesteleveranser. Dette skulle danne grunnlaget for individuelle og felles kompetanseløp.

Totalt ble det meldt inn ti deltakere fra tre ulike seksjoner i DSS. Alle deltakerne gjennomførte seks kartleggingssamtaler med karriereveileder for planlegging av videre karriereløp. På bakgrunn av kartleggingen ble det gjennomført to felles kompetanseløp og et individuelt tiltak. Det var også et mål at alle deltakerne etter gjennomgått karriereveileding skulle utarbeide en individuell handlingsplan basert fremtidige behov.

I tillegg til kollektive tiltak ble resultatet at tre medarbeidere fikk tilbud om andre arbeidsoppgaver i DSS, og fem medarbeidere har blitt sertifiserte robottrenere, og økt forvaltningskompetanse for å kunne yte bedre kundebehandling.

Samarbeid med andre virksomheter

AS3 har gitt bistand til gjennomføring av karriereveiledning.

Involvering av de tillitsvalgte

Prosjektbeskrivelse og prosjektmandat var til drøfting og godkjennelse i samarbeidsutvalget og AMU.

Kontaktperson for prosjektet

Bodil Irene Helgeland

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord