Bufetat region øst – medarbeideres medvirkning i IA-arbeidet

Bufetat region øst søkte midler innenfor temaet «Oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv» og fikk tildelt kr. 947 500.

Prosjektet har hatt som hovedmål å bidra til reduksjon i sykefraværet i Bufetat region øst. Det er utviklet ulike fremgangsmåter for å øke kompetansen om nærværsarbeid, forebygging av sykefravær og tilrettelegging.

7 nano-leksjoner ble utviklet og sendt ut til ca. 1300 medarbeidere i regionen med 14 dagers mellomrom mellom hver leksjon. Leksjonene har blitt diskutert i personalgruppen i enkelte enheter. I tillegg ble det arrangert en fellessamling.

Tiltakene har gjort at ledere og medarbeidere synes det er lettere å snakke om sykefravær, og bevisstgjort eget ansvar for å bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Ut ifra samlet statistikk for sykefravær i regionen, har de nådd målet med å redusere sykefraværet med 1%. Prosjektet ser midlertidig at det kan være flere mulige faktorer som har påvirket sykefraværet i perioden 1. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020.

Involvering av tillitsvalgte

Det har vært vesentlig med et godt samarbeid mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombud for å kunne styrke nærværet og forebygge sykefraværet i enhetene. Alle lokale tillitsvalgte og verneombud har fått informasjon om prosjektet fra sine regionale representanter.

Samarbeid med andre ressurser eller virksomheter

Prosjektgruppen har hatt to deltakere fra NAV Arbeidslivssenter Øst Viken. De bidro med faglige råd for nano-læringen og for planlegging og gjennomføringen av fellessamlingen.

Deling av verktøy og virkemidler

Bufetat region øst rapporterer at de kan dele kjøreplaner og innhold for samlinger som angår arbeidsmiljø og forebygging av sykefravær.  

Oppdatert: 11. mars 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord