Brønnøysundregistrene - Lederskap og medarbeiderskap

Brønnøysundregistrene søkte om kompetansemidler innenfor kategorien "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og ble tildelt kr 650 000.

Om prosjektet

Brønnøysundregistrene (BR) var i gang med en stor OU-prosess som involverte hele organisasjonen. Fra 01. januar 2015 skulle en helt ny organisasjonsstruktur implementeres, og en ny toppledelse skulle på plass fra og med første kvartal 2015. Samtidig var BR i starten av et større prosjekt for fornying av sine saksbehandlingssystemer. Dette er det største moderniseringsprosjektet i etatens historie, og vil føre til at mange av de ansatte må løse sine oppgaver på en ny måte.

Brønnøysundregistrene er nå i implementeringsfasen i en større OU-prosess. Denne prosessen innbefatter nye avdelingsstrukturer, nye toppledere, nye ledergrupper – og flere medarbeidere har fått nye ledere. I vårt prosjekt har vi valgt å legge vekt på oppbyggingen av nye lederteam, for derved å skape et solid fundament for videre arbeid med lederskap og medarbeiderskap. Til dette arbeidet har vi benyttet eksterne konsulenter, som har ledet samlinger for toppledelsen og alle ledergruppene. Tilbakemeldinger fra ledergruppene viser at de har oppnådd større trygghet på hverandre, og metodene og verktøyene som er brukt på ledersamlingene er anvendbare og gir en bedre ledelsesfaglig forståelse. Parallelt med vårt prosjekt er det utviklet en ny personalstrategi ved BR, hvor lederskap og medarbeiderskap har en sentral plass.

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter i dette prosjektet.

Involvering av de tillitsvalgte

De tillitsvalgte har vært orientert om prosjektet. De har deltatt med en representant i et kurs om medarbeiderskap, og de skal delta på høstens lederforum, hvor lederskap og medarbeiderskap står sentralt.

Spredning

Brønnøysundregistrene ønsker å dele sine erfaringer fra dette prosjektet. De ser for seg å dele resultatene i Samarbeids- og medbestemmelsesnettverket for Midt-Norge, og er åpne for andre innspill til hvordan videreformidlingen kan gjennomføres.

Kontaktperson for prosjektet

Anne Marthe Hesjadalen

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord