Lærlingar som strategi

Regjeringa vil at statlege verksemder skal ha minst ein lærling i verksemda.

Staten treng ny kompetanse. Samstundes treng stadig fleire ungdomar læreplass.

Strategi som forpliktar

Regjeringa har laga ein strategi for at staten skal ta meir ansvar for å skaffe læreplassar.

Statlege verksemder pliktar å auke talet på lærlingar dei tek inn. Og regjeringa utfordrar deg som leiar til å tenke nytt overfor denne gruppa arbeidstakarar.

I strategien krev regjeringa at alle statlege verksemder skal ha minst ein lærling.

Strategi for å auke kor mange lærlingar i staten (regjeringa.no)

Medlem av eit opplæringskontor

For å styrke rekrutteringa av lærlingar, skal statlege verksemder vere knytt til Opplæringskontoret for statlege verksemder - OK stat eller vere medlem av eit anna opplæringskontor.

For å sikre drifta til OK stat, skal statlege verksemder bidra til å finansiere dette. Opplæringskontoret får omtrent ein tredel av lærlingtilskotet.

Som statleg arbeidsgivar finn du alt du treng å vite om lærlingar på sidene til OK stat på Arbeidsgivarportalen.

Du kan også kontakte OK stat: okstat@dfo.no

Sjå kva slags grep prisvinnaren frå 2017, Universitetet i Bergen, har gjort på lærlingfeltet.

Oppdatert: 7. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord