Statens sykefraværsstatistikk over tid

På denne siden finner du informasjon om utviklingen i sykefraværet i staten, både det egenmeldte og det legemeldte. I grafene kan du se resultatene etter kjønn, alder og departementsområde.

Det totale sykefraværet (egen- og legemeldt) for 2. kvartal 2021 blant statens arbeidstakere var på 4,4 prosent. Det er 0,7 prosentpoeng høyere sammenliknet med 2. kvartal 2020, da det totale fraværet var på 3,7 prosent. 

For 2. kvartal 2021 var det totale sykefravære i arbeidslivet på 6,3 prosent. Sykefraværet i staten er dermed lavere enn i arbeidslivet generelt.

Merk: Tallene for 2018-2020 er oppdatert pr 22. september 2021, etter at det viste seg at SSBs tidligere tallmateriale baserte seg på utregning med gammel arbeidstid. 

Sykefravær og betydningen av kjønn og alder

Generelt er sykefraværet for kvinner dobbelt så høyt som for menn, og sykefraværet øker med alderen. Kjønns- og alderssammensetningen i virksomhetene påvirker dermed sykefraværsprosenten.

Merk: I tabellen for departementene kan de prosentvise utslagene bli store fordi antallet ansatte er lavt. Hvis noen går ut i, eller kommer tilbake fra, langtidssykemelding kan det gi betydelige utslag. 

Ny måte for å beregne sykefraværet

SSB har endret måten å beregne sykefraværet på.

Den nye utregningsmåten gjør at sykefraværsresultatene vil skille seg fra tidligere. SSB leverer statistikk med ny utregningsmåte tilbake til 2018.

I forbindelse med SSBs endring i beregningsmåte presenterer også sykefraværet i staten på en ny måte. Målet er at det skal være lettere å sammenlikne resultatene på tvers av departementsområde, alder og kjønn. 

Oppdatert: 6. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord