Til deg som ønsker å bli ansatt gjennom traineeprogrammet

Har du nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en og høyere utdanning? Da er du i målgruppen for traineeprogrammet i staten. Her kan du lese om hva traineeprogrammet kan tilby deg.

Intervju med tidligere trainee Kristina J. Mersland

 Les intervjuet:  - I mange utlysningstekster står det «relevant erfaring». Det har jeg nå

Traineeprogrammet i staten er rettet mot deg som er jobbsøkende, og som har nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. Du må også ha høyere utdanning fra universitet eller høyskole.

Stillingene lyses ut av virksomhetene

Det er virksomhetene som kunngjør stillingene i traineeprogrammet. Stillingene er midlertidige. Du kan ansettes i inntil to år, med mulighet for forlengelse i inntil ett år. Varigheten på stillingene vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet. Virksomheten har også anledning til å gjøre om stillingen til fast stilling etter gjennomført traineeperiode, uten at stillingen utlyses på nytt.

Som ansatt i traineeprogrammet skal du ikke sirkulere i ulike avdelinger, men fylle en vanlig stilling i en virksomhet. Det er ikke gitt at stillingen må være en 100%-stilling. Dette avgjøres ut ifra virksomhetens behov og dine tilretteleggingsbehov.

Stillingene i traineeprogrammet lyses ut eksklusivt for personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en som er kvalifisert til å ha en stilling i staten. Dette gjøres i henhold til likestillings- og diskrimineringslovens regler om positiv særbehandling.

Stillingene lyses ut kontinuerlig. Det vil derfor variere hvor mange stillinger som er utlyst til enhver tid. Følg med på vår oversikt over ledige traineestillinger som oppdateres jevnlig,

Vi vil legge ut en oversikt over ledige traineestillinger som oppdateres jevnlig.

Hvem kan søke på stillingene i traineeprogrammet?

For å søke på en stilling i traineeprogrammet, må du ha nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. For å bli vurdert til stillingen må du klart tilkjennegi at du er i målgruppen ved å erklære i søknaden (krysse av i rekrutteringsverktøyet) at du enten har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  

Søkere med nedsatt funksjonsevne skal oppgi å ha en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen og/eller i arbeidsforholdet. Det forutsettes at den nedsatte funksjonsevnen ikke viser til forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonen i nevneverdig grad. Arbeidsgiver kan ikke spørre deg om diagnose, men du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Du kan bli spurt om dine tilretteleggingsbehov, og det kan være lurt å ha tenkt gjennom dette på forhånd av et eventuelt intervju.

Søkere med hull i CV-en må på søknadstidspunktet til sammen ha vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst to år de siste fem årene. Fraværet må skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom, eller søkeren må i fraværsperioden ha vært aktivt arbeidssøkende.

Det er virksomhetene som utfører rekrutteringsprosessen. Virksomheten har rett til å spørre om tilretteleggingsbehov og kan be om ytterligere dokumentasjon for å verifisere at du er i målgruppen for programmet, men kan ikke rette spørsmål om din diagnose eller andre forhold i henhold til diskrimineringsgrunnlagene.

Medarbeiderutviklingsprogram

Alle som ansettes i stillinger i traineeprogrammet vil automatisk få plass i et obligatorisk læringsløp i form av et medarbeiderutviklingsprogram arrangert av DFØ. Læringsløpet består blant annet av en mentorordning, der du får utnevnt en mentor fra samme virksomhet som følger deg i programperioden.  

 

Oppdatert: 14. januar 2022

Kontakt

Traineeprogrammet i staten

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord