Hvorfor rapportere i årsrapporten?

Rapporteringen er viktig både for å kunne følge utviklingen, men også for å gi mulighet for å spre erfaringer om hvilke tiltak som har effekt.

Fellesføringen i tildelingsbrevene for 2021 pålegger alle statlige virksomheter å redegjøre for hvordan de innretter rekrutteringsarbeidet for å nå målet med at minst fem prosent av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Norge er avhengig av høy deltakelse i arbeidslivet for å kunne videreføre velferdsstaten og møte pensjonsforpliktelsene i fremtiden. Derfor er økt yrkesdeltakelse og bedre utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft et høyt prioritert mål for regjeringen.

Statlige virksomheter er og har lenge vært forpliktet til inkludering gjennom personalpolitiske føringer og ansettelsesregelverket. Ifølge statens personalhåndbok (kap. 1.6) er virksomhetene forpliktet til å lete etter godt kvalifiserte medarbeidere uten hensyn til søkernes bakgrunn, og til å arbeide aktivt for å unngå å diskriminere i forbindelse med ansettelser.

 

 

 

Oppdatert: 30. august 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord