Så enkelt ble Kristin hospitant i Danmark

- Jeg har lenge hatt lyst til å komme litt «på innsiden» av hvordan de jobber med ledelses- og kompetanseutvikling i et annet land, sier Kristin Lundtveit i Difi. Du kan også søke om å hospitere i et annet nordisk land.

- Et relativt kort hospiteringsopphold i Danmark ga meg faktisk større utbytte enn jeg hadde turt å håpe på! Sier Kristin Lundtveit til Arbeidsgiverportalen.

Alle statsansatte kan søke om å få hospitere i et annet nordisk land gjennom Nordisk tjenestemannsutveksling. Ordningen administreres av Difi i Norge, og søknadene behandles fortløpende.

- Nordisk tjenestemannsutveksling (TJUT) er en strålende ordning som jeg har vært klar over og hatt lyst til å benytte lenge, sier Kristin Lundtveit i Difi. I to uker hospiterte hun i Moderniseringsstyrelsen i København.

Utveksling i hele Norden

Slik søker du hospitantopphold
  • Ta kontakt med den nordiske virksomheten du vil jobbe i og spør om du får komme på hospitering.
  • Fyll ut søknadsskjema et og send det med underskrift av din arbeidsgiver til Difi.
  • Arbeidsplassen din betaler lønnen din i utvekslingstiden, og dekker reisekostnader til og fra arbeidssted.
  • I tillegg får du stipend på 13.000 danske kroner per måned for å dekke bo- og oppholdskostnader. Bolig skaffer du selv.
  • Hospiteringsperioden kan vare fra minimum 14 dager til maksimum seks måneder.

Les mer om ordningen:
For arbeidsgivere
For søkere

Danmark, Finland, Færøyene, Grønland, Island, Sverige, Åland og Norge er alle med i Nordisk tjenestemannsutveksling.

Formålet med ordningen er å styrke samarbeidet på tvers av landegrenser gjennom å bli bedre kjent med hverandres forvaltningskultur, arbeidsmåte og praksis.

 I 2018 var det seks personer fra Norge som hospiterte i tilsvarende virksomheter i Danmark, Island, Færøyene og Finland. Tilbakemeldingene fra hospitantene er at oppholdet har styrket deres faglige kompetanse. Det har gitt innsikt og bevissthet om egen arbeidsplass og kjennskap til forvaltningen i landet de oppholdt seg i.

Så enkelt søker du

Kristin Lundtveit er organisasjonspedagog og jobber i avdeling Ledelse i Difi. Hun ønsket å se hvordan Moderniseringsstyrelsen i Danmark jobbet med leder- og kompetanseutvikling, og sendte dem enkelt en forespørsel om hun kunne få hospitere på e-post.

LES KRISTINS REISEBREV FRA HOSPITANTTIDEN

- Jeg tok kontakt tidlig, allerede rett etter sommerferien 2018. I fellesskap landet vi på at begynnelsen av 2019 var et godt tidspunkt for både meg og vertskapet i Moderniseringsstyrelsen. I søknaden sendte jeg rett og slett over LinkedInprofilen min, skrev kort hva jeg jobber med i Difi og kort om hvorfor jeg var motivert for å se hvordan de gjør ting i Moderniseringsstyrelsen, sier hun.

Kristin hadde satt seg inn i Moderniseringsstyrelsen, og sendte også over noen tanker om hvilke erfaringer fra Difis egen portefølje som ville være relevant og kunne ha overføringsverdi til dem.

- Kanskje var det flaks, men jeg føler jeg kom på besøk i en periode hvor det skjedde utrolig mye spennende! På forhånd hadde min kontaktperson og «fadder» Trine satt opp ett program til meg, og der var det lagt inn et par møter, aktiviteter eller arrangementer hver dag. Dersom jeg skulle ha vært der lenger, hadde jeg trolig kunne bidratt mer konkret i oppgaver og prosjekter. På to uker ble jeg tidvis gjest, noen ganger fluepå-veggen og men som oftest sparringspartner som kunne bidra med andre refleksjoner og nye perspektiver, sier hun.

Verdi for arbeidsgiver

Det er ikke bare den enkelte hospitant som får utbytte av hospitering. Virksomheten får gode innspill til forbedring i egen drift og forvaltning gjennom nye impulser og økt nordisk samarbeid. Ved å la medarbeidere og ledere utveksle erfaringer og arbeide med relevante oppgaver i andre nordiske land, mobiliseres allerede eksisterende kompetanse og ny kompetanse utvikles. 

–  Jeg arbeider med ledelses- og kompetanseutvikling i Difi, og det var veldig nyttig å bli bevisst likheter og forskjeller i måten vi jobber på i Danmark og Norge. Den største a-ha opplevelsen var kanskje hvor nyttig det var å gå opp i helikopterperspektiv og skulle forklare de store linjene og hvorfor vi gjør som vi gjør. Selv om vi har tilsvarende oppdrag i vår rolle som direktorat, ble det veldig tydelig for meg hvordan forvaltningskultur og ulike politiske svingninger på hver sine måter har farget våre prioriteringer og tiltak. Noen ganger trenger man å komme på litt avstand for å se seg selv utenfra, sier Kristin.

Oppdatert: 1. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord