Fra plan til handling

Veikart er et enkelt verktøy for å bevege et felles målbilde, et ønsket scenario eller en vedtatt strategi ett skritt nærmere implementering. 

Etter å ha jobbet seg gjennom en idédugnad og besluttet hva/hvor man vil, kan det noen ganger være utfordrende å komme fra gode intensjoner til faktisk handling. Et felles veikart kan hjelpe en gruppe å se for seg hvor de skal, hvilken rute de skal velge, hva som må gjøres og bør skje underveis og hvilke utfordringer de kan møte.

Forberedelse:

  • Rull en rull med gråpapir, klipp av 3 - 5 meter. Enten kan arket henges opp på veggen eller legges ut på et stort bord eller på gulvet. 
  • I den ene enden av papiret er "nå", og i den andre målet. Målet kan enten være et bestemt tidspunkt, målet dere sammen skal oppnå eller strategien dere skal ha implementert.

Gjennomføring:

  1. Indivduelt: Alle skriver på post-it lapper hva de tenker er viktige skritt på veien mot målet. Ett skritt per lapp!
  2. Alle henger opp sine lapper på veikartet, og forklarer hva de tenker må gjøres når og hvorfor.
  3. Sammen vurderer dere hvilke skritt som går igjen, og derfor kan betegnes som viktige. Disse samler dere til milepæler , som dere legger til en frist på.
  4. Drøft hindringer på veien, og marker på veikartet når dere tror de største hindringene kan oppstå og hva dere skal gjøre for å overkomme dem.
  5. Bestem dere for hva som fortjener en feiring underveis. Når har dere oppnådd resultater som er verdt en markering? Å feire det som går bra, også før man er helt i mål, er viktig både for motivasjon, energi og følelse av å være en del av et fellesskap.
  6. Plasser ansvar - hvem skal gjøre hva, eller har ansvar for å holde i hva?

Dette verktøyet kan brukes både i store og små grupper. Er dere mange, for eksempel et prosjekt med flere delprosjektgrupper, kan hver undergruppe tegne opp sine veikart, og gjennomgå sine ruter for de andre. Det kan bidra til å synliggjøre de andres ressurser, ufordringer og viktige leveranser - og bygge helhetsforståelse.

Oppdatert: 5. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord