Praktiske tips til en god omstart på kontoret

En god tilbakekomst krever både omstilling og omtanke når vi nå kan møtes på kontoret igjen. Hvilke grep kan du som leder ta for å planlegge, gjennomføre og følge opp tilbakekomsten på kontoret?

To kollegaer ler sammen
Foto: DFØ

Påbudet om hjemmekontor er fjernet og vi kan nå returnere til kontoret. Det er viktig å legge en plan for medarbeiderne som skal komme tilbake etter lang tid på helt eller delvis hjemmekontor. Ønsk dem velkommen tilbake igjen, på en gjennomtenkt måte!

I en artikkel på Arbeidsgiverportalen, har statens personaldirektør tidligere selv skrevet om fem oppmerksomhetspunkter som statlige arbeidsgivere bør tenke på når de er i gang med dette arbeidet. 

Les hva Gisle Norheim skriver: Gjenåpning av kontoret - dette bør statlige arbeidsgivere tenke på

Virksomhetene må følge myndighetenes regler, men det er opp til hver virksomhet å organisere tilbakekomsten. Når vi møtes på jobb, skal relasjoner gjenopprettes og nye arbeidsmåter etableres.

Som leder er du nærmeste bindeledd til dine medarbeidere, og må følge de retningslinjene virksomheten din har. Under finner du imidlertid noen generelle råd til hva du kan gjøre nå.

Gi god og tydelig informasjon – hvem, når og hvordan 

Informer og snakk om diskusjonene dere har og/eller beslutningene som virksomheten tar, slik at medarbeiderne kan forberede seg på det som skal skje.   

Medarbeiderne vil typisk lure på hvem som skal tilbake på kontoret og når. Skal alle begynne samtidig, eller blir man delt inn i puljer? Kommer inndelingen til å følge organisasjonskart eller oppgaver? 

Får medarbeiderne mene noe om hvilke ukedager de ønsker å være til stede på kontoret?  Vil det i starten være frivillig oppmøte? 

Flere medarbeidere kan også føle på bekymringer for å komme tilbake. Skap trygghet ved å informere om hvilke regler og tiltak som skal være gjeldene med hensyn til smittevern. 

Etterspør medarbeidernes innspill  

Snakk med dine medarbeidere om deres ønsker, refleksjoner, spør om deres tanker rundt det å komme tilbake på kontoret. 

For deg som leder er det viktig å tenke på at medarbeiderne stiller med ulikt utgangspunkt. Noen vil helst slippe å jobbe hjemmefra mer, andre forventer kanskje mer fleksibilitet. Mange har verdsatt en større fleksibilitet i hverdagen, og sier at hjemmearbeid har bidratt til en bedre balanse mellom jobb- og privatliv, og mindre stress.  Noen vil kanskje føle seg usikre etter lang tid på hjemmekontor. 

Undersøk, vær tilgjengelig og åpen, og vurder hva du kan gjøre som leder for å gjøre tilbakekomsten best mulig for den enkelte. 

Skap rom for sosialisering  

Legg til rette og vær åpen for sosialt samvær blant medarbeiderne på arbeidsplassen når dere er tilbake.  

Praten ved kaffemaskinen har vært etterlengtet for mange, og det er viktig å få i gang de uformelle samtalene som er med på å skape relasjoner og deling av den sosiale og faglige - kommunikasjon på tvers.  

Vær tålmodig og forvent at ting tar tid, ikke alle er like sosiale etter en lang tid med strenge restriksjoner og nedstenging.  

Vis omtanke, vær fleksibel og tilgjengelig 

En god tilbakekomst for dine ulike medarbeidere krever at du som leder setter av tid til både oppfølging, omtanke og reetablering av det faglige og sosiale på arbeidsplassen.  Bruk din egen leder, dine lederkollegaer og nettverk for å diskutere, se muligheter og lære. 

Statens personaldirektør råder arbeidsgivere til å forsøke seg litt forsiktig frem, og at nye post-pandemi-retningslinjer bør testes og evalueres løpende.

 

Publisert: 17. juni 2021 Oppdatert: 7. februar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord