Gode metoder for å involvere medarbeidere i planleggingen av 2023

Nyåret nærmer seg, og mange jobber nå med å planlegge mål og leveranser for 2023. Her viser vi deg hvordan du med enkle metoder kan skape en involverende og motiverende prosess for deg og dine medarbeidere.

Her på Statens arbeidsgiverportal har vi en egen verktøykasse med tips om hvordan du kan lede prosesser og møter, og på den måten aktivisere og involvere dine medarbeidere med bruk av ulike arbeidsformer og metoder.

Metode for å involvere og planlegge 2023

Under har vi et tenkt eksempel der det er flere nye medarbeidere som nettopp har startet i din enhet:

«Du ønsker å skape og motivere til et felles målbilde for 2023. I din enhet har det startet flere nye medarbeidere det siste året. Du ønsker derfor å få til et godt opplegg som ivaretar de nye medarbeiderne og samtidig er motiverende for de med lenger fartstid».

Hvordan kan du involvere alle medarbeiderne dine i å finne gode og nye mål som er knyttet til virksomhetens overordnede mål og utfordringsbilde i 2023?

folk i samarbeid
Foto: DFØ
Gode planer kan gi deg en kickstart på 2023, og det finnes flere gode metoder for å få medarbeiderne engasjert i planleggingen.

Forslag til aktivitetsbasert involvering

1. Start møtet med å fortelle om bakgrunnen for møtet og hva du ønsker å få ut av møtet og prosessen du har satt i gang.

2. Varm opp ved metoden å bruke gulvet iterommet:
· Be medarbeideren stille seg på en imaginær linje i rommet ved å stille de spørsmålet: hvor kjent er du med virksomhetens overordnede mål for 2023?
· Be deltakerne snakke med sidemann om hvorfor de har plassert seg slik de har gjort, plukk så ut noen deltakere som deler årsaken til sin plassering i plenum.
· Ta en oppsummering i plenum av virksomhetens overordnende mål- og utfordringsbilde i 2023.

3. Involver, utforsk og prioriter ved metoden Idedugnad
· Start med å gi medarbeideren 3 - 5 minutter til individuell refleksjon, hvor personen kan se på hvordan enheten kan levere tjenester i tråd mot virksomhetens overordnende mål og utfordringsbilde for 2023.
· Del ut post-it-lapper til alle deltakerne og be dem skrive én idé, et tema, en utfordring eller et behov per post-it-lapp.
· La hver og en presentere sine forslag for de andre, mens han eller hun henger lappene på veggen.
· Sett sammen det som tematisk handler om det samme. Lappene som utgjør de største gruppene på veggen, viser deg hva medarbeiderne flest er opptatte av.
· Prioriter hva som er viktig av innspillene for det videre arbeidet med seksjonens målbilde for 2023

Verktøykasse med ulike metoder for møter og prosesser

For at du enkelt skal finne liknende ideer til hvordan engasjere medarbeidere, har vi delt verktøykassen i Lede prosesser og møter i fire deler: 

På disse sidene finner du korte og konkrete oppskrifter på ulike metoder og hva du skal si og gjøre som møteleder i bruk av de ulike metodene. Det er ulike metoder for både små og store samlinger av medarbeidere, brukere og samarbeidspartene.  

Lykke til med en engasjerende planlegging av 2023!

Publisert: 27. oktober 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord