Om lønnssystemet i staten

Lønnssystemet i staten er beskrevet i hovedtariffavtalene. Det er hovedsammenslutningene og Kommunal- og distriktsdepartementet som årlig forhandler tariffavtalene.

Det er to hovedtariffavtaler i staten som gir rammer for:

  • fastsetting av lønn ved ansettelser
  • lønnsendringer gjennom forhandlinger med lokale tillitsvalgte
  • variable tillegg og ulike ulempetillegg

Som arbeidsgiver må du forholde deg til begge hovedtariffavtalene, og skaffe deg oversikt over lønnsfastsettelse og  prosessen om årlige lokale lønnsforhandlinger.

Hovedtariffavtalene

Opplæringsmateriell for ledere

Jobber du i HR? Da har vi laget en opplæring som du kan bruke og tilpasse i internopplæring av ledere i din virksomhet:

Lytt til podkast om den norske modellen og trepartssamarbeidet

Podkasten i tekstversjon
Hva er den norske modellen, og er den en suksess?  Ragnar Ihle Bøhn og Alexander Iversen diskutere og komme med synspunkter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden (PDF).

What is the Norwegian model? And is it a success? Ragnar Ihle Bøhn and Alexander Iversen discuss (PDF)

Lønnsforhandlinger i staten

Oppdatert: 20. september 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord