Lønnsoppgjøret 2023 for statlige arbeidsgivere

På denne siden finner du informasjon om det sentrale lønnsoppgjøret 2023 i staten.

Tips og råd til hvordan forberede og gjennomføre gode lokale lønnsforhandlinger med oppdaterte podkastepisoder, maler og sjekklister.

Brev om lokale forhandlinger 2023

Opplæringskonferanse i lønnsoppgjøret for HR

Kommunal- og distriktsdepartementet skal holde en informasjonskonferanse for HR som skal forhandle på arbeidsgiversiden i årets lokale lønnsforhandlinger. Dato er satt til 20. juni klokken 09:00-10:00. Egen innkalling vil bli sendt til virksomhetene.

Podkast om viktige tallberegninger og begreper i lønnsoppgjøret

Arbeidsgiverpolitisk avdeling (APA) i Kommunal- og distriktsdepartementet representerer statlige arbeidsgivere i lønnsoppgjøret. Hør avdelingsdirektør Ragnar Ihle Bøhn i APA forklare viktige tall i lønnsoppgjøret, og hvordan de påvirker de lokale lønnsforhandlingene i virksomhetene.

Statens personaldirektør om resultatet av mellomoppgjøret

Først kom staten til enighet med LO Stat, Akademikerne og YS stat fredag 28. april.

Lørdag 29. april fulgte enighet med Unio. Lønnsoppgjøret ble innenfor frontfagsrammen på 5,2 prosent.

Slik fordeles resultatet av lønnsoppgjøret

I avtalene med Akademikerne og Unio:

  • Hele rammen skal fordeles lokalt.

I avtalen med LO Stat og YS stat:

  • Alle får 31.000 kroner i lønnstillegg.
  • 0,85 prosent av lønnsmassen blir avsatt til lokale forhandlinger.

Se pressemeldingene fra Kommunal - og distriktsdepartementet om resultatet:

Kravene i lønnsoppgjøret 2023

Mer om kravene fra partene:

Årets oppgjør er et mellomoppgjør

Lønnsoppgjøret våren 2023 er et mellomoppgjør, som kun handler om økonomi. Den såkalte frontfagsmodellen setter en ramme for forhandlingene. I år har frontfaget blitt enige om en ramme på  5,2 prosent.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) forhandler på vegne av staten som arbeidsgiver. I videoen under forteller statens personaldirektør, Gisle Norheim, om forberedelsene til årets sentrale lønnsoppgjør, og viktige datoer å merke seg for statlige arbeidsgivere.

Partene i staten (KDD, LO stat, Akademikerne, Unio og YS stat) ser også til rapportene fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) når de skal forhandle.

Viktige datoer i lønnsoppgjøret i staten 2023

Foto: DFØ
Klikk på forstørrelsesglasset for å få tidslinjen over viktige datoer større.

Figuren over viser en pil med de viktige datoene fremover for lønnsforhandlingene:

  •  Lønnsforhandlingene starter torsdag 27. april og avsluttes søndag 30. april.  
  • Hvis det blir mekling, starter den onsdag 3. mai og avsluttes ved midnatt onsdag 24. mai. 
  • Digital opplæringskonferanse om mellomoppgjøret tirsdag 20. juni klokken 09:00 - 10:00.

Forberedelser virksomheten kan starte med nå

  • Se på lønnspolitikken
  • Tenke på hvordan lederne skal involveres i de årlige lønnsforhandlingene
  • Snakke med fagforeningen om å få oversikt over tarifftilhørighet
  • Begynne arbeidet med lønnsstatistikk og analyse av hva som bør være prioritet ved de årlige lokale lønnsforhandlingene

Den norske modellen - og er den en suksess?

I denne podkasten forklares den norske modellen. Podkasten fra 2016 er like aktuell i dag. Deltaker Ragnar Ihle Bøhn er nå avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Podkasten i tekstversjon

The Norwegian Model - Podcast translated into English
pdf 73.07 KB
Den norske modellen forklart - podkast transkribert
pdf 329.81 KB
Oppdatert: 11. oktober 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.