Fungerer hovedavtalen som et nødvendig verktøy for medbestemmelse på din arbeidsplass?

I løpet av høsten 2018 legger vi ut tre diskusjonsnotater om hovedavtalen som vi ønsker at ledere, HR og ansatte i staten gir oss tilbakemelding på.

Denne artikkelen inneholder eldre informasjon

Mari Trommald om hvorfor Arbeidsgiverrådet ønsker innspill

Hovedavtalen (HA) er en viktig ramme for medbestemmelse i arbeidslivet. Innen 1. januar 2020 skal partene ha sluttført forhandlingene om ny hovedavtale i staten. Siden HA er den viktigste rammen for bedriftsdemokrati og medbestemmelse i staten, er den også et viktig dokument for Arbeidsgiverrådet.

Samfunnet opplever store endringer, og det stilles krav til at virksomhetene møter disse behovene for omstilling.

Spørsmålet er om dagens hovedavtale er et hensiktsmessig verktøy for å møte disse utfordringene

Vil skape debatt rundt sentrale emner

Sekretariatet for Arbeidsgiverrådet har utarbeidet tre diskusjonsnotater på bakgrunn av diskusjoner i Arbeidsgiverrådet. Målsetningen med notatene er å skape debatt rundt sentrale emner innen medbestemmelse ute i virksomhetene.

Håpet er at en slik debatt kan engasjere både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og at dette bidrar til å etablere grunnlag for en ny hovedavtale som gir bedre rammer for et arbeidsliv i rask endring.

 

Oppdatert: 12. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord