Ofte stilte spørsmål om oppfølging av lærlinger

Hva vil skje med fagprøvene til våren?

Utdanningsdirektoratet skriver dette på sine hjemmesider: 

  • Hvis fagprøven blir avlyst eller utsatt, har lærlingen rett til å gjennomføre fagprøven. 
  • Fylkeskommunene jobber med å finne gode løsninger for gjennomføring av fagprøver, men det kommer til å ta tid før alle får gjennomført fagprøven sin. 
  • Praksiskandidater må vente til fylkeskommunen har kapasitet til å gjennomføre fagprøve eller eksamen hvis disse blir avlyst. 
Må lærlingene som skal starte opp i september ta opp eksamen hvis de ikke får tatt den nå til våren?

Eksamen for elever på videregående våren 2020 er avlyst. Elevene vil likevel få vitnemål, hvor standpunktkarakterer er gjeldende. De vil derfor ikke måtte ta opp eksamen til høsten. Vi anbefaler å følge med på Utdanningsdirektoratet sine nettsider her for mer informasjon.  

Hva er virksomhetens opplæringsansvar når lærlingene sitter på hjemmekontor?

Opplæringslova § 4-4 sier at virksomhetens plikter overfor lærlingen er å 

  • Sikre at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanen 
  • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø 
  • Gjennomføre halvårig vurderingssamtale 

Det vil si at dette skal gjennomføres selv om lærlingen jobber hjemmefra.  

OK stat oppfordrer medlemsbedriftene sine til å ta i bruk digitale verktøy for å legge til rette for lærlingene sine, slik at de får gjennomført arbeidsoppgavene sine hjemmefra. Gi lærlingene opplæring over nett, og la de delta i det digitale arbedidsmiljøet dere setter opp i denne perioden med strenge tiltak grunnet Covid-19.   

Kan virksomheten pålegge lærlinger overtid og gi dem overtidsbetaling?

Lærlinger over 18 år skal normalt ikke kunne pålegges overtidsarbeid. Hvis lærlingene unntaksvis likevel blir pålagt overtidsarbeid, skal overtiden beregnes ut fra begynnerlønnen til en hjelpearbeider i Lønnsramme 2. Det er virksomheten selv som i det enkelte tilfellet må vurdere om lærlingen skal pålegges overtid.  Lærlingen skal ha overtidsbetalt beregnet ut fra timelønn i lønnstrinn 22 og lønnsramme 2. 

 

Oppdatert: 2. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord