Hvordan drive opplæring av lærlinger på hjemmekontor

Vi befinner oss i en situasjon hvor mange må jobbe hjemmefra. Vi har fått en del spørsmål om hvordan vi skal løse oppfølgingen og opplæringen til lærlingene. Her kommer noen forslag og konkrete oppgaver lærlingen kan gjøre.

Først og fremst er det viktig at lærlingene fortsatt får oppfølging av faglig leder og/eller instruktør, og at de vet hvem de kan spørre hvis de trenger hjelp til noe. Vi oppfordrer dere videre til å følge opp lærlingen over for eksempel telefon, e-post, Teams og Skype.  

 Vær tilgjengelig og følg opp hver dag 

Vi har fått telefoner fra lærlinger som er bekymret over situasjonen. Husk at de er i en annen arbeidssituasjon enn vanlige ansatte. Mange lærlinger er nye i arbeidslivet, og vil ha behov for litt mer og kanskje annen informasjon enn det du og dine kolleger trenger.

Du bør ringe lærlingen hver morgen. Ta gjerne en fot i bakken med lærlingen i løpet av eller på slutten av dagen og diskuter gjerne:

 • Har lærlingen spørsmål?
 • Var noen av arbeidsoppgavene for vanskelige eller for enkle
 • Hvordan synes de oppfølgingen går?
 • Trenger de mer eller mindre oppfølging?
 • Vet de hva som skal gjøres i morgen?
 • Trenger de tilbakemelding på mer enn de allerede har fått?

Tips til deg som skal drive opplæring digitalt

 • Vær tilgjengelig. Gi beskjed om hvilken plattform du er tilgjengelig på, enten det er telefon eller på chat i Teams. Er ikke du tilgjengelig, så avklar hvem lærlingen kan ta kontakt med.
 • La lærlingen få en fadder, slik som vanlige ansatte får, om lærlingen ikke allerede har det. Velg gjerne en person du tenker lærlingen har en god og åpen tone med, som for eksempel en instruktør.
 • Sett opp faste og korte oppfølgingsmøter med lærlingen, gjerne daglig.
 • Involver lærlingene i møter og prosjekter. Kanskje kan de bidra med noe? Det gjør også at lærlingene får et helhetsinntrykk av hva virksomheten din jobber med.  
 • Ha en grovplan for hva lærlingen skal gjøre hver dag eller per uke. Ha gjerne en liste med ekstraoppgaver, tilfelle lærlingen blir raskt ferdig.
 • Lagre oppgaver og eventuelle nyttige lenker lærlingen vil få behov for på ett sted.   

Nå er tida for dokumentasjon 

Å jobbe hjemmefra kan være en gylden mulighet for lærlingene til å dokumentere. Lærlingene går gjennom kompetansemål og delmål i læreplanen sin på Olkweb, og fyller på dokumentasjon der dette mangler. Det er viktig at du gir tilbakemeldinger på dokumentasjon og utførte arbeidsoppgaver.

Vi foreslår at de nå får mulighet til å dokumentere grundig ved å ha: 

 • en planleggingsdel for hvordan de har løst/skal løse oppgaven 
 • en dokumentasjonsdel der de viser hva de har gjort, hvorfor de har gjort det og hvordan 
 • en egenvurderingsdel der de reflekterer rundt hvordan oppgaven gikk 

Må lærlingen lese en del informasjon og teori, anbefaler vi at du lager noen spørsmål de skal svare ut i etterkant.

Vi anbefaler at dere gir de nyeste lærlingene lettere arbeidsoppgaver og setter dem i kontakt med rette person i din virksomhet som for eksempel kan hjelpe dem. Eksempler på dette er:

 • Be de ta e-læringskursene til DFØ som passer til din virksomhet
 • Lære seg Outlook, Teams og liknende gjennom youtube, instrukser på intranett, nettkurs i regi av virksomheten din og ved å prøve seg frem i praksis
 • Kalle inn til avdelings- og seksjonsmøter
 • Lage og forbedre instrukser og veiledninger til de ansatte, for eksempel om bruk av elektroniske hjelpemidler
 • Lage en presentasjon om virksomhetens organisering, visjon og verdier
 • Sette seg inn i arkivsystemet og arkivere enkle saker

Både du og lærlingene finner mer informasjon om dokumentasjon på disse sidene: 

Dokumentasjon i læretida (okstat.difi.no)

Skriveveileder til fagprøven (okstat.difi.no)

Er du usikker på hvordan du dokumenterer og gir tilbakemeldinger  Olkweb? Vi anbefaler at du leser brukerveiledningen til Olkweb, som du finner her.  

 Vi har fått noen tilbakemeldinger på at flere lærlinger kunne tenke seg mer opplæring i Office-pakken. Be lærlingene sette seg inn i Office-pakken, gjerne ved å søke på YouTube, eller ved å gå inn på Microsoft sin egen side for grunnleggende opplæring her.  

Dette kan de godt gjøre i kombinasjon med dokumentasjon, slik at de viser at de kan bruke Office-pakken i dokumentasjonen sin.  

 Hvordan løse større oppgaver 

Har lærlingene større oppgaver de kanskje ikke har fått gjort i sin helhet nå? La lærlingene likevel planlegge og dokumentere dette. Det kan være: 

 • en lærling som skal gjennomføre et arrangement i Kontorfaget 
 • en mediegrafikerlærling som skal lage en kommunikasjonsplan for sosiale medier i mediegrafikerfaget, eller holde i et prosjekt som skal planlegges og gjennomføres 
 • en lærling i IKT-servicefag som planlegger og gjennomfører en ny digital plattform på arbeidsplassen 
 • en dataelektroniker som prosjekterer og beregner antall aksesspunkter til et nytt trådløst nettverk i virksomheten
 • en lærling i byggdrifterfaget som skal prosjektere og installere et varmeanlegg for et større nybygg og finne aktuelle leverandører for dette prosjektet
 • en lærling i sikkerhetsfaget som skal planlegge og gjennomføre sikkerhetstiltak før et større arrangement eller et statsbesøk 

 

Oppdatert: 20. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord