Hvordan ta vare på arbeidsmiljøet på hjemmekontor?

Som leder er det viktig å huske på at psykososiale arbeidsmiljøfaktorer er like viktige når medarbeiderne dine jobber hjemme som på kontoret. Hva bør du være oppmerksom på når du skal gjøre en risikovurdering av medarbeidernes arbeidsmiljø?

Å lede på avstand skiller seg ikke fra stedlig ledelse, men den nye arbeidsformen krever en ny bevissthet for deg som leder for å lykkes med å lede medarbeidere som sitter på hjemmekontor.

Du som leder må være bevisst på tre forhold som kan påvirke dine medarbeideres arbeidsmiljø når de sitter på hjemmekontor:

  • utydelige skiller mellom jobb og fritid kan gi rollekonflikt
  • hjemmesituasjonen påvirker krav og kontroll
  • kollegaer er viktig for trivsel

Utydelige skiller kan gi rollekonflikt

Mange spør seg nok for tiden «Jobber jeg hjemme, eller bor jeg på jobben?»

illustrasjon av leder på hjemmekontor som leder medarbeidere
Foto: INGImage
Å lede fra hjemmekontor kan være krevende, spesielt å ta vare på arbeidsmiljøet for alle medarbeiderne.

Flere erfarer nå at hjemmekontor har medført en glidende overgang mellom arbeidstid og fritid. Når PC og arbeidsoppgaver er tilgjengelig på kjøkkenbordet hele døgnet, kan det være vanskelig å koble av. Jobben surrer i hodet. Hva skal prioriteres? En slik konflikt mellom roller kan oppleves som utmattende over tid.

Som leder vet du at medarbeiderne dine er ulike, og at de trenger ulik oppfølging. I dagens situasjon er det derfor viktig at du har tett kontakt med flokken din, og at du er tydelig på hva som forventes av dem, og hva de måles på. Ikke alle medarbeidere er like gode på selvledelse, og noen vil trenge større grad av hjelp til prioritering fra deg som leder.

Hjemmekontorsituasjonen påvirker krav og kontroll

Organisasjonspsykologien fremhever at vi opplever vekst og utvikling i arbeidssituasjonen når moderat høye krav og utfordringer blir kombinert med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kontroll i arbeidsutførelse. Dette er en fin balanse som krever dialog og samarbeid mellom leder og medarbeider. Når denne dialogen reduseres til sporadiske digitale møter, kan det oppstå en ubalanse mellom disse faktorene uten at leder fanger det opp.

Arbeidsmengden kan bli for stor under dagens forutsetninger, eller medarbeideren mister kontroll gjennom at rutiner endres og arbeidsdagen ser annerledes ut. En situasjon med høye krav og lav kontroll vil over tid ha negative effekter på mestringsfølelse og helse hos medarbeiderne.

Mer om: Hvordan lede medarbeidere som sitter på hjemmekontor

Kollegaer er viktig for trivsel

Sosial støtte fra leder og medarbeidere fungerer som en buffer i arbeidsmiljøet, blant annet dersom vi opplever en ubalanse mellom krav og kontroll. De fleste er vant til å tilbringe mye tid sammen med arbeidskollegaene i løpet av en arbeidsdag, og forholdet til disse er naturligvis viktig. Hvordan opprettholdes den sosiale kontakten i dagens situasjon?

En positiv effekt av dagens situasjon er at vi alle ble kastet ut i bruken av digitale samhandlingsplattformer over natten. De digitale møtearenaene har blitt redningen både i jobbsammenheng, men også sosialt. Som leder bør du allikevel være oppmerksom på at enkelte medarbeidere mestrer denne kanalen bedre enn andre. Som i andre møtesituasjoner kan det være enkelte medarbeidere som ikke slipper til, eller som vegrer seg for å stikke seg frem. Tenk gjennom hvordan du kan legge til rette for at alle blir inkludert.

Å møtes digitalt er et godt alternativ, men det erstatter ikke den daglige kontakten. For eksempel mister man den daglige tilbakemeldingen fra leder og kollegaer i form av bekreftende kommentarer, anerkjennende nikk, smil og småprat i gangen. Situasjonen kan skape usikkerhet hos enkelte, når man ikke lenger vet hvem som snakker sammen, og man kan føle på et utenforskap. Det vil variere hvor stor innvirkning fravær av sosial kontakt har på den enkelte, avhengig av blant annet hjemmesituasjon og personlighet. Som leder bør du ha dette på radaren. Tenk gjennom om det er mulig å opprette sosiale arenaer, og legg til rette for god informasjonsflyt om hva medarbeidere jobber med internt i egen enhet.

Merverdien av dagens situasjon

For mange har nok situasjonen med hjemmekontor gitt oss et nytt perspektiv på både arbeidsoppgaver, arbeidsplass og kollegaer.

Som leder bør du også ta en fot i bakken og reflektere rundt hvilke positive sider denne situasjonen har ført med seg. Som nevnt tidligere har vi blitt mer digitalt modne, med positive effekter som økt tilgjengelighet, mer effektive møter og mindre reisevirksomhet. Men hvilke andre effekter kan vi se?

Bruk disse spørsmålene til å reflektere over dagens situasjon:
  • Hvilke positive sider har koronasituasjonen ført med seg?
  • Hva er merverdien av å treffes fysisk på arbeidsplassen?
  • Kan det være at noe av det vi har sluttet med i denne perioden, er noe vi ikke trenger å ta opp igjen?
  • Eller i alle fall at vi har funnet nye måter å løse oppgaver på som er bedre og mer effektive enn slik vi gjorde det før?  

 Arbeidstilsynet har laget en veiledning for hvordan virksomhetene skal gå frem når de etter hvert skal tilbakeføre folk til kontoret:

Hvordan skal vi jobbe på kontoret fremover?

Erfaringene med hjemmekontor

Da statsforvaltningen flyttet hjem (regjeringen.no)

Konsekvenser av covid-19 for arbeidsmiljø og helse: søkelys på arbeid hjemmefra - Håkon A. Johannessen, Stami  (regjeringen.no)

 

Oppdatert: 12. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord