Bør vi som arbeidsgiver inngå avtale om hjemmearbeid?

Når hjemmekontor får karakter av «fast ordning», bør du som arbeidsgiver vurdere om dere skal inngå en avtale om hjemmearbeid.

Denne nettsiden er under revisjon

Pandemien har ført til at mange medarbeidere er blitt pålagt, eller oppfordret til, å jobbe mest mulig hjemmefra. Etter som månedene har gått, har hjemmekontor for mange fått karakter av en «fast ordning».

Forskrift om hjemmekontor kan gjelde

Forskriften om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem er ment å regulere faste avtaler om hjemmekontor mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Forskriften har bestemmelser om arbeidsmiljø, arbeidstid, internkontroll og annet når arbeid utføres hjemmefra.

Arbeids- og sosialdepartementet har i lys av den pågående pandemien vurdert forskriften slik at arbeidsgivere kan, og i noen tilfeller bør, lage avtaler basert på forskriften om hjemmearbeid dersom hjemmearbeidet har en viss varighet, fasthet og omfang. Arbeids- og sosialdepartementet tolker forskriften slik at den også vil gjelde der hjemmearbeidet er pålagt. 

Det kan i dette tilfellet variere om det foreligger en reell avtalesituasjon etter forskriften. Det må derfor bli opp til arbeidsgiver å vurdere om det i det enkelte tilfellet foreligger slike forhold som en avtaleinngåelse forutsetter, og eventuelt hvorvidt slike avtaler er hensiktsmessige for virksomheten i den aktuelle situasjonen. 

Arbeidsgiver må vurdere om hjemmekontorordningen er fast

Forskrift om hjemmearbeid gjelder altså der hjemmearbeidet kan anses som en fast ordning.  

Ifølge ASD vil dette være tilfelle dersom arbeidstaker arbeider hjemme jevnlig over mange måneder. Derimot vil hjemmearbeid en dag eller en uke i et enkeltstående tilfelle ikke utløse forskriften. 

Som arbeidsgiver må du foreta en vurdering av om hjemmearbeidet er av en slik art at forskriften blir gjeldende. 

Dersom dere ønsker å inngå avtale, finner du under et avtaleutkast som kan benyttes som utgangspunkt for hjemmearbeid under pandemien. 

Mal for tilleggsavtale om hjemmearbeid under pandemien

Lurer du på noe rundt forskriften om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, kan du rådføre deg med Arbeidstilsynet.

 

Oppdatert: 4. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord