Statens personaldirektør orienterer: - Vi forstår at dere er i en krevende situasjon

Statens personaldirektør sender en hilsen til ledere og HR i staten. I denne videoen orienterer han om roller og ansvar i dagens situasjon, og ber lokale parter finne løsninger som fungerer for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Statens personaldirektør Gisle Norheim orienterer

- Det er en vanskelig situasjon for samfunnet og for arbeidslivet som vi nå står i. Det er mye som vi ikke vet, og det er mye som endrer seg hele tiden. Mange kan ha spørsmål om det som eventuelt kan skje fremover. Det som haster mest, må tas hånd om først, sier Gisle Norheim. 

Han sier han forstår at statlige arbeidsgivere står i en meget krevende situasjon, og forsikrer om at departementet kontinuerlig jobber med aktuelle problemstillinger de får på bordet fra statlige arbeidsgivere.

KMD orienterer gjennom Arbeidsgiverportalen

Personaldirektøren ber statlige arbeidsgivere orientere seg på Arbeidsgiverportalen hvor KMD forsøker vi å gi konkret og generell arbeidsgiverrelatert informasjon. Personalmeldinger og brev er ikke hovedkanalen.

- Still spørsmålene dere har dit, sier Gisle Norheim.

DFØ og Arbeidsgiverpolitisk avdeling har nær og fortløpende daglig kontakt om informasjon som bør legges ut på Arbeidsgiverportalen, og håndtering av spørsmål som kommer inn.

Sektorprinsippet og sektoransvaret gjelder

I tillegg forteller han om roller og ansvar i den pågående koronavirus-krisen, og hvorfor sektorprinsippet og sektoransvaret gjelder, spesielt nå.

- Jeg føler bred forståelse fra hovedsammenslutningene i denne situasjonen vi er i, og vi har et godt og smidig partssamarbeid, forteller Norheim, som trekker frem den nye avtalen partene har inngått om muligheter til mer fleksibel arbeidstid.

Bruk lokalt handlingsrom sammen

- Avtalen som jeg nevnte, som vi inngikk i går, har en innledende intensjonsdel som jeg anbefaler alle å lese. Her oppfordrer vi til å finne gode løsninger lokalt. Bruk lokalt handlingsrom, sier Gisle Norheim.

- Vi oppfordrer også ledere og ansatte til å gjøre andre oppgaver enn det man normalt gjør der det kan være aktuelt, sier han.

Avtalen som Gisle Norheim referer til, finner du her

Se også:

 

 

Oppdatert: 2. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord