God rekrutteringspraksis gir mangfold på arbeidsplassen

Når du rekrutterer nye medarbeidere, er det viktig at du definerer tydelige kompetansekrav, og at du bruker objektive og dokumenterte utvalgsmetoder i rekrutteringen. Dette er med på å sikre mangfold på arbeidsplassen.

Ta rekrutteringen din et steg videre

Har du reflektert over egen rekrutteringspraksis? Har du kunnskapen du trenger for å rekruttere mer treffsikkert? Vi lanserer et nytt e-læringskurs i mangfoldsrekruttering på et webinar 27. januar. På webinaret får du vite hvordan kurset kan hjelpe deg som leder til å ta valg som fører til bedre rekrutteringspraksis.

Vi har også invitert Harald Eia til å sette mangfold i et samfunnsperspektiv, slik han har gjort med mange temaer i programmet Sånn er Norge. Webinaret vil bli åpnet av statsråd Nikolai Astrup.

Les mer om programmet

Du åpner for mangfold allerede i jobbanalysen

En god rekrutteringsprosess starter med en grundig jobbanalyse der arbeidsoppgaver, ansvar og krav til kompetanse blir definert. Det er i jobbanalysen du åpner for mangfold, dersom du er bevisst rundt kravene du setter. Kravene tar du med deg til stillingsannonsen, og det er kravene som legger grunnlaget for hvem du innkaller til intervju, hvilke spørsmål du stiller i intervjuet og hvem som er best kvalifisert for stillingen.

Ubevisst diskriminering hindrer mangfold

Vi har en tendens til å like folk som er lik oss selv, som har samme bakgrunn, type humor, interesser eller andre ting vi har felles. Mange ledere gjør den feilen at de fort danner seg et førsteinntrykk av en kandidat, og så bruker de resten av intervjuet på å stille spørsmål for å få dette bekreftet. Det finnes flere fallgruver i intervjusammenheng som du som leder bør være obs på. Å sikre likebehandling av kandidater er god rekrutteringspraksis.

Om e-læringskurset Mangfoldsrekruttering

E-læringskurset mangfoldsrekruttering skal gi deg som leder nye perspektiver på hvordan du kan utvikle gode rutiner i rekrutteringsprosessen, slik at du i større grad rekrutterer mangfold. Kurset er et resultat av et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Det er finansiert av tariffavsatte kompetansemidler 2018-2020. Kurset er en del av DFØs lederpakke, som er en serieproduksjon av flere digitale kurs rettet mot ledere. Det er et gratis opplæringstilbud, og du finner det på DFØs læringsplattform. 

Meld deg på webinar 27. januar kl. 10-11.30 og få med deg en kort presentasjon av både kurs og viktige grep du kan ta for å bli bedre på å rekruttere rett kompetanse til din enhet.

Oppdatert: 13. januar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord